Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

Dokumentumok

 
AZ ISKOLA HIVATALOS DOKUMENTUMAI

A 2018/2019. tanév programjának időrendi ütemezése és a tanév rendje

A nagykanizsai Zrínyi Miklós- Bolyai János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (2017)

A nagykanizsai Zrínyi Miklós- Bolyai János Általános Iskola Pedagógiai Programja (2017)

A nagykanizsai Zrínyi Miklós- Bolyai János Általános Iskola Házirendje (2018)

Intézményi Minőségirányítási Program Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola 2011.

A pedagógus önértékelésének területei Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Székhelyintézmény Nagykanizsa, 2015 

A házirend 2. számú melléklete kiegészítésre került a 45/2014. (X.27) EMMI rendelet alapján.

AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

 Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2008.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2009.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2012.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2013.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2014.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése 2015.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Alapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016.

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Alapítvány egyszerűsízett beszámolója és közhasznúsági melléklete 2017.

 

AZ ALSÓ TAGOZATOS TERÜLETI TANULMÁNYI VERSENY DOKUMENTUMAI

A 2018/2019-es tanévben megrendezésre kerülő alsó tagozatos területi tanulmányi verseny versenykiírása.

A z alsó tagozatos területi tanulmányi verseny nevezési lapja

Az alsó tagozatos területi tanulmányi verseny eredményei (2017/2018-as tanév)

Az alsó tagozatos területi tanulmányi verseny eredményei (2016/2017-es tanév)

Az alsó tagozatos területi tanulmányi verseny eredményei (2015/2016-os tanév)

Az alsó tagozatos területi tanulmányi verseny eredményei (2014/2015-ös tanév)

Az alsó tagozatos területi tanulmányi verseny eredményei (2013/2014-es tanév)

Az alsó tagozatos területi tanulmányi verseny eredményei (2012/13-as tanév)

EGYÉB

A digitális térrel összefüggő, tanulókat érintő sérelmes helyzetek és kezelésük.

A tanköteles korú gyermekek első évfolyamra történő beiratásáról

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola körzetébe tartozó települések, utcák és terek neve.

A 2013/2014-es tanév matematika és szövegértés, valamint a 2014/2015. tanév idegen nyelvi kompetenciaméréseinek eredményei (6. és 8. évfolyam).

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevék.ről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító mód.ról szóló 2012. évi CXX. törv. tanulókra vonatkozó rendelkezése

Űrlap a 14. életévüket be nem töltött tanulók jogszerű távolmaradásának igazolásához (a 2012. évi CXX. törvény értelmében)

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézménye könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata (2012.)

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtárának gyűjtőköri szabályzata (2011.) 

 Az iskolai könyvtár számítógépeinek használati szabályai

Szülői nyilatkozat a táborozásban résztvevő tanuló egészségügyi alkalmasságáról a 2016. évi nyári napközis táborhoz 

A KEKKH (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) szülői tájékoztatója

A KEKKH (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) az oktatási intézményben ismertetendő tájékoztatója (2. számú melléklet)

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról, 2013

 

 

 

Utolsó módosítás: 2019-01-21 11:59:10


Weboldal: Renux System