Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

Egészségfejlesztő iskola

 

Intézményünk mindig is törekedett a tanulók helyes életmódjának kialakítására. Feladatunknak tekintjük, hogy a tanulók egészségük megőrzése és védelme érdekében rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal. Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.

A fénykép a 2018. június 1-jén megrendezett Fitt- és egészségnapunkon készült. (További képek és rövid beszámoló a képre kattintva)

Az egészségfejlesztő iskola minden rendelkezésére álló módszerrel igyekszik elősegíteni a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.

Tervezett tevékenységi területek:

Pedagógiai Programunkban legfontosabb céljaink között szerepel az egészségfejlesztési lehetőségek kiaknázása, a sport iránti elkötelezettség kialakítása. Az iskolai egészségnevelést szolgálja a mindennapos testedzés.

Zrínyi Sport és AirTrack Akadémia: A mindennapos testnevelést 1-4.osztályban differenciált foglakozás keretében, válogatás alapján hatékonyabban végezzük.

Négy sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, torna) a sportegyesületekkel szorosan együtt dolgozva, külön csoportokban foglalkoztatjuk a tanulókat a pedagógusok irányításával.

A sportórákon lehetősége nyílik a gyerekeknek a kreatív eszközök használatára is. A koordinációs létra, szivacsgátak, szlalombóják megfelelően biztosítják a mozgásfejlesztő- illetve koordinációs gyakorlatok elvégzését.

Az országban elsőként alkalmazzuk a mindennapos oktatásban a legmodernebb AirTrack eszközöket.

(Bővebben az AirTrack eszközök alkalmazásáról itt lehet olvasni.)

2016 októberében iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesülettel, amelynek célja, hogy elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, testi-lelki fejlődését, a mindennapos testnevelés megvalósítását.

Az együttműködés elősegíti az utánpótlási-nevelési, kiválasztási munkát. Az iskola és az Egyesület közös tevékenysége során kiemelendően fontosnak tartja a játékosságot, az iskolai labdarúgás oktatása során az izgalmas, örömteli játéktevékenységre épít.

Az Egyesület szakmai segítséget nyújt az 1-4. osztályos foglalkozások megtartásában heti rendszerességgel. Évfolyamonként 1-2 órában az intézmény pedagógusaival együttműködik a foglalkozások lebonyolításában. Lehetőségeihez mérten tárgyi feltételekkel és egyéb módon támogatja a foglalkozások eredményes, színvonalas megtartását. Az Egyesület utánpótlásedzői és szakmai vezetője folyamatosan együttműködik az intézmény szakembereivel a tehetségek kiválasztása érdekében. Intézményünk a megállapodás keretében vállalta a tehetséges gyerekek Egyesülethez való irányítását.

Utolsó módosítás: 2019-05-21 11:14:25


Weboldal: Renux System