Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

Back to Nature projekt

Iskolánk részvétele a Stratégiai partnerségek - Környezeti nevelési projektben:

A projekt célja egy hatékony, köznevelési intézmények és más szektorok közötti együttműködés kialakítása.  A 24 hónapos projekt eredményeként egy rugalmas és könnyen adaptálható és bárki számára hozzáférhető módszertan fog elkészülni, melynek célja a 9 és 11 év közötti általános iskolás diákok kulcskompetenciáinak javítása. Az innovatív pedagógia ötvözi a környezeti nevelés elveit a természet-közeli élménypedagógiával.

Iskolánkban került sor 2016. december 5-én a Back to Nature c. projekt nyitó megbeszélésére, ahol a partner szervezetek megbeszélték a kétéves projekt kapcsán felmerült lényeges kérdéseket.

A decemberi találkozó óta több újabb projekt-találkozón vettek részt a partnerországok képviselői, melyek során megbeszélték az általuk megírt feltáró elemzés során szerzett tapasztalatokat. 

2018. februárjában öt napos, 30 órás, nem akkreditált tanártovábbképzés került megrendezésre, melynek célja a projekt keretében elkészült innovatív, természetközeli, gyakorlatias tananyag ismertetése a résztvevő pedagógusok, környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek számára.

A legfontosabb szempontok azok, hogy milyen konkrét módszerekkel lehet a pedagógusok és a gyerekek számára is elérhetővé tenni a legfontosabb környezetvédelmi fogalmakat és kérdéseket (pl. fenntartható fejlődés) és hogyan válhatnak ezek a nézőpontok a mindennapi élet részévé.

Az elkészült tananyagra épülve 5 napos nyári tábor került megszervezésre Erdélyben a kisdiákok és pedagógusaik számára (2018. augusztus 22-28.).

A projekt partnerszervezetei:

  • nagykanizsai Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola

  • IMRO-DDKK Nonprofit Kft

  • Maribori Egyetem

  • Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola

  • Focus Euro Center

  • Nyárádgálfalvi Általános Iskola

A tanulási folyamatot segítő anyagok és eszközök a Back to Nature weboldalán is elérhetők.

A tananyag óravázlatai honlapunkon is megtalálhatók.

Honlapunkon olvasható részletesebb beszámoló a 2018. augusztus 22-től 28-ig Erdélyben megrendezett nyári táborról.

* * * 

  A projekttel kapcsolatos médiamegjelenéseket összegyűjtöttük honlapunkon.

* * *

A projektet bemutató prezentáció pdf formátumban letölthető innen.

 

Utolsó módosítás: 2018-10-11 09:44:34


Weboldal: Renux System