Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

Alapítvány

A Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Alapítvány 1992-ben jött létre.

Az alapítvány célja az alapító okirat szerint:

  • Az iskola számítógépparkja bővítésének és javításának eseti finanszírozása annak érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon.
  • A tanulók tanórán túli bel- és külföldön megvalósuló idegen nyelv gyakorlásának költségeihez való hozzájárulás.
  • A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez való esetenkénti hozzájárulás.
  • A munkaköri kötelezettségüket meghaladóan a tanulók képzésében résztvevő pedagógusok eseti ösztöndíjjal és költségtérítéssel történő támogatása.
  • A tantestület javaslata alapján a tanórán kívüli átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti ösztöndíjban való részesítése.
  • A Zrínyi Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programjában kiemelten kezelt területek támogatása: matematika, magyar, informatika, idegen nyelv oktatás, sport, környezetvédelem és művészetoktatás, valamint a kompetencia alapú oktatás segítése.

 

Az alapítvány adószáma: 18950034-1-20

Az alapítvány bankszámlaszáma: 11749015-20031574

 

Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-ának felajánlásával, vagy más módon járulnak hozzá az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához.

 

Az alapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2017.

Az alapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016.

Az alapítvány 2015-ös közhasznúsági jelentését itt lehet megtekinteni.

Az alapítvány 2014-es közhasznúsági jelentését itt lehet megtekinteni.

Az alapítvány 2013-as közhasznúsági jelentését itt lehet megtekinteni.

Az alapítvány 2012-es közhasznúsági jelentését itt lehet megtekinteni.

Az alapítvány 2011-es közhasznúsági jelentése

Az alapítvány 2010-es közhasznúsági jelentése

Az alapítvány 2009-es közhasznúsági jelentése

Az alapítvány 2008-as közhasznúsági jelentése

 

 

Utolsó módosítás: 2019-01-21 11:55:33


Weboldal: Renux System