Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

Egészségfejlesztő iskola

 

Intézményünk mindig is törekedett a tanulók helyes életmódjának kialakítására. Feladatunknak tekintjük, hogy a tanulók egészségük megőrzése és védelme érdekében rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal. Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.

Az egészségfejlesztő iskola minden rendelkezésére álló módszerrel igyekszik elősegíteni a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

Sportfesztivál

Iskolánk tanulói 2018. november 12-én részt vettek a Magyar Diáksport Szövetség DO60, azaz "Mozogj minden nap 60 percet" elnevezésű fesztiválján, ahol a nyolc állomáson általános ügyességi, valamint szivacskézilabdás játékokat játszottak.

      (A fényképre kattintva a Magyar Diáksport Szövetség Sportfesztiválon készült fotóiból összeállított válogatás látható)

Luca napi családi délután (2018. december 13.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adventi rendezvényeihez csatlakozva sportos programra és beszélgetésre vártuk az 1. és 2. évfolyamos gyermekeket, szüleiket, családtagokat. Luca napi családi délután keretében az iskola egészségfejlesztő programjának jegyében az aulában karácsonyi hangulatot idézve kézműves foglalkozásokon alkothattak együtt gyerekek és szülők a tanítónénikkel. Mézeskalács, illatos karácsonyi narancsdíszek, tobozból készített angyalkák, gyertyafény varázsolták családiasabbá a hangulatot. A tornateremben az iskolában működő Sport és AirTrack Akadémia bemutatására került sor. Kosárlabda, foci, floorball, szivacskézilabda pályákat követően, a mozgásfejlesztő, mozgáskoordinációs eszközökből felépített és az egészségfejlesztés, mozgásoktatás terén új utakat nyitó AirTrack szőnyegen láthatták a Szülők gyermekeiket.

A vendégváró asztal melletti beszélgetések, az advent idején megvalósuló további iskolai rendezvényeink az ünnep valódi tartalmára való ráhangolódás részeivé váltak.

 

Lelki egészség

A lelki egészség megőrzését segíti a Boldogságóra program, amelyben a 2017/2018-as tanévben a 2.a, 4.a és az 5.c osztályosok vesznek részt. A program 2017. szeptemberi és októberi megvalósulásáról az 5.c osztályban itt lehet részletesen olvasni.  A programba bekapcsolódó osztályok szeptemberi témája a hála volt, októberben pedig az optimizmussal foglalkoztak.

A gyerekek szeptemberi alkotásai a témakörhöz kapcsolódóan:

 Az 5.c osztály az optimizmus témakörét így dolgozta fel:

Pedagógiai Programunkban legfontosabb céljaink között szerepel az egészségfejlesztési lehetőségek kiaknázása, a sport iránti elkötelezettség kialakítása. Az iskolai egészségnevelést szolgálja a mindennapos testedzés, melynek egyik tevékenységformája a labdarúgás:

Együttműködés a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesülettel

2016 októberében iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesülettel, amelynek célja, hogy elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, testi-lelki fejlődését, a mindennapos testnevelés megvalósítását.

Az együttműködés elősegíti az utánpótlási-nevelési, kiválasztási munkát. Az iskola és az Egyesület közös tevékenysége során kiemelendően fontosnak tartja a játékosságot, az iskolai labdarúgás oktatása során az izgalmas, örömteli játéktevékenységre épít.

Az Egyesület szakmai segítséget nyújt az 1-4. osztályos foglalkozások megtartásában heti rendszerességgel. Évfolyamonként 1-2 órában az intézmény pedagógusaival együttműködik a foglalkozások lebonyolításában. Lehetőségeihez mérten tárgyi feltételekkel és egyéb módon támogatja a foglalkozások eredményes, színvonalas megtartását. Az Egyesület utánpótlásedzői és szakmai vezetője folyamatosan együttműködik az intézmény szakembereivel a tehetségek kiválasztása érdekében. Intézményünk a megállapodás keretében vállalta a tehetséges gyerekek Egyesülethez való irányítását.

 

Utolsó módosítás: 2018-12-18 10:39:57


Weboldal: Renux System