Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

Pedagógus önértékelés 2015

 

1. A pedagógusok önértékelése kapcsán az általános elvárások intézményi értelmezése az alábbi dokumentumban olvasható:

 

2. Tájékoztató a szülői kérdőívekről:

Tisztelt Szülők! 

 

A  pedagógusok önértékelésében alkalmazott szülői kérdőívekről adunk tájékoztatást.

Az éves önértékelési tervnek megfelelően csak a kiválasztott pedagógusok esetében kérjük a szülők segítségét.

Az osztályfőnökök információja alapján a kiválasztott szülők szíveskedjenek válaszukkal segíteni a pedagógus értékelés folyamatát. A kérdőívek kitöltése névtelenül történik.

Ebben az évben papír alapon kérjük a kérdőívek kitöltését, amelyet el fogunk juttatni Önökhöz. A kérdőív kitöltésének időpontjáról értesíteni fogjuk az érintett szülőket.

Köszönjük segítő közreműködésüket.

 

Tisztelettel: Faller Zoltán intézményvezető

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A kérdőív tartalma:

Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz.

Az állítások mellett található négyzetbe írja be a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:

5 = teljesen egyetért

4 = többségében így van

3 = általában igaz

2 = többnyire nincs így

1 = egyáltalán nem ért egyet

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!

 

Utolsó módosítás: 2015-11-26 13:08:10


Weboldal: Renux System