Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

A tanév rendje

A 2018/2019. tanév rendje:

Szorgalmi idő

  • Első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő)

  • Utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek)

Tanítási napok száma 181 nap.

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskola 2019. február 1-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

Őszi szünet: 2018. október 29-tól 2018. október 31-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

Téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart.

 A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3.(csütörtök).

Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

Igazgatói szünetek  -  Tanítás nélküli munkanapok időpontjai:

  • 2018. október 13. (szombat) (október 22. hétfő pihenőnapot kellene ledolgozni)

  • 2018. november 10. (szombat), pályaorientációs nap,(november 2. péntek pihenőnapot kellene ledolgozni)

  • 2018. december15. (szombat), (december 31. hétfő pihenőnapot kellene ledolgozni)

  • 2019. február 11. (hétfő), Önképzés

  • 2019. március 14. (csütörtök), Pedagógiai elemzések készítése

  • 2019. június 14 (péntek) DÖK nap

Szülői értekezletek, fogadó órák:

            1.)  2018. szeptember 10. (hétfő) SZM értekezlet, osztály szülői értekezlet.

            2.)  2018. november 12. (hétfő) Szülői értekezlet a 4. évfolyamos tanulók szüleinek, és általános fogadó óra 1-8. évfolyam részére

            3.) 2018. november 19. (hétfő) pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyamos tanulók szüleinek

            4.) 2019. február 4. Szülői értekezlet és SZM értekezlet.

            5.) 2019. február 20. (szerda) 1-3 órában NYÍLT tanítási nap.

            6.) 2019. április 15. (hétfő) Általános szülői értekezlet és fogadó óra 1-8. évfolyamon.

            7.) 2019. május 13. (hétfő) Általános szülői értekezlet és fogadó óra 1-8. évfolyamon.

Kompetenciamérés: 2019. május 29.        

Idegen nyelvi kompetenciamérés: 2019. május 22.       

Fizikai állapotfelmérés: 2019.január 9. és 2019. április 27. között, feltöltés a NETFIT rendszerbe 2019. május 31-ig.

DIFER mérés: 2018. november 30-ig.

 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet  A témahetek megszervezése

1. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

(a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

 

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,

b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,

c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

 (2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2019-01-14 12:41:40


Weboldal: Renux System