Zrínyi Miklós Általános Iskola - Nagykanizsa

Iskolánkról

Fenntartó neve: Nagykanizsai Tankerületi Központ

A fenntartó székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.

Az intézmény az Alapító Okirat szerint a Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola nevet viseli, OM azonosítónk: 037507.  

Az intézmény rövid neve: Zrínyi-Bolyai Általános Iskola

Az intézmény székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38. 

A Zrínyi Székhelyintézmény város központjában álló patinás, műemlék jellegű épülete több mint négyszáz gyermek második otthona, 17 tanulócsoport, 9 napközis és 3 tanulószobás csoport munkahelye. A tradicionális emberi értékek mentén szerveződő oktató-nevelő munkára alapozunk, igazodva a folyamatosan változó környezethez, szülői igényekhez. Pedagógiai programunknak megfelelően kiemelten kezeljük a matematika, magyar, idegen nyelv, informatika és sport területeit intézményünkben.  Országos hírnevet szereztünk labdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdában, kötélugrásban, de akadtak egyéni versenyzőink is sakk, úszás és atlétika sportágakban is.

Sportorientált intézményként sok mozgási lehetőséget kínálunk a rendszeres testmozgásra. A sportóráknak köszönhetően a meglévő mozgásformák, sportágak megerősödtek és újakkal bővültek, ezek közül a legújabb lehetőség intézményünkben a vízilabda. Tanulóink alsó tagozaton kötelező úszásoktatáson vesznek részt. A kötelező tanórákon túl biztosítjuk az idegen nyelv tanulását első osztálytól tanórai keretben. Választható: angol és német nyelv. Gondozzuk, fejlesztjük a tehetségeket, felzárkóztatjuk a lemaradókat (CED, integrációs, képesség-kibontakoztató programok). Iskolánkban az oktatás során mindig fontos szerepet kapott a tehetséggondozás, ill. a felzárkóztatás. A differenciált - adaptív - oktatás napjainkban egyre meghatározóbb eleme az oktatásnak. Ezért is hoztuk létre 5. osztálytól a nívócsoportos képzést matematika, magyar nyelv és irodalom, és idegen nyelv tantárgyakból. Az oktatás nagyon hatékony ebben a formában, így az azonos képességű diákjaink azonos szintű csoportokban tanulhatnak. A kiemelt (nívó) csoportban ütemesebb a haladás, a versenyekre készítés, a tehetséggondozás jobban belefér az órakeretbe. A másik csoport munkája kicsit lassabb, de aprólékos felkészülést tesz lehetővé a kötelező tananyagból. Pedagógusaink több időt fordíthatnak a lemaradók felzárkóztatására, a minimum követelmény megtanítására. Különböző szakköröket, tanfolyamokat működtetünk a tanulók egyéni érdeklődéseinek megfelelően (Pl. rajz, foci, kézilabda, természetismeret, Kangoo, énekkar, kézműves, robotika szakkörök).

A Zrínyi Székhelyintézményben több mint 10 éve működik a moderntánc oktatás, amelynek legfőbb céljai között szerepel a személyiségfejlesztés, az esztétikus testképzés, a mozgásműveltség fejlesztése.

        

 Iskolánk szemléltetőeszközökkel és információhordozókkal való felszereltsége jó. Szaktermek, számítógéptermek, tornaterem, 2 tornaszoba, ebédlő, könyvtár és tükrös táncterem segítik a tanítás-tanulás folyamatát. Az alsós osztályokban, a felsős szaktantermekben és az iskolai könyvtárban digitális tábla és projektor van elhelyezve. 2016-ban a KLIK  informatikai fejlesztésének megvalósítása során korszerű tantermi eszközök kerültek beszerzésre: a projektnek köszönhetően többek között 27 új számítógép, 1 szerver és 14 monitor egészíti ki meglévő informatikai eszközparkunkat. A "Ságvári kert" a Szent Imre utcában kiváló lehetőséget biztosít a napközis, szabadidős, sport tevékenységek valamint a mindennapos testnevelés megvalósítására. Ezen a területen került átadásra 2016-ban az önkormányzati támogatással épített műfüves pálya.

Tantestületünk közössége mindig törekedett a korszerű, új módszerek bevezetésére. Iskolánk nevelői a hagyományos pedagógusi közvetlen és közvetett nevelési eljárásokon kívül az új módszerek (projekt módszer, kooperatív tanulási módszer, internet adta lehetőségek) segítségével igyekeznek érdekesebbé tenni a tudás megszerzését és a személyiség formálását. Biztonságos környezetben gyermekközpontú szemlélettel, egyéni bánásmóddal, kedvező továbbtanulási esély biztosításával gondozzuk tanulóinkat.

  Osztrák és norvég partneriskolánkkal az idegen nyelv oktatás motivációját segítjük.  Sok kirándulást, erdei iskolás és egyéb programot szervezünk tanulóinknak. Méltóképpen ápoljuk hagyományainkat, és megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről is. Jó hírünket igazolják, illetve tovább növelik a napjainkban is elért átlagon felüli tanulmányi, kulturális és sporteredményeink, a környezetvédelemben, a nemzetközi kapcsolataink fejlesztésében és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében végzett munkában elért sikereink.

 

Korábbi honlapunk a Halis István Városi Könyvtár által működtetett nagykar (Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer) honlapcsalád része volt.

 

 

Utolsó módosítás: 2019-05-03 17:38:07


Weboldal: Renux System